Pokličite še danes in preiskusite naše storitve

+386 (0)1 581 82 80

Storitve

Za male in srednje velike gospodarske družbe in samostojne podjetnike opravljamo računovodske storitve in davčno svetovanje:

  • vodenje glavne knjige
  • obračun DDV
  • spremljanje terjatev in obveznosti
  • vodenje blagajne
  • vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
  • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov
  • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
  • obračun zamudnih obresti
  • sestavo davčnih izkazov in davčne napovedi
  • izdelava medletnih bilanc